Wzór jak prawidłowo wypełnić Pit dla Franka.

Pamiętajmy aby prawidłowo wpisać  NR KRS 0000037904

oraz cel szczegółowy 13955, Grala Franciszek Sławomir.