Turnus rehabilitacyjny TRATWA kwiecień

Tutaj się dowiecie jak ciężko pracuję :-)