Numer konta fundacji dla wpłat indywidualnych

Fundacja Dzieciom " ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ "


Numer konta dla zbiórek pieniężnych kierowanych do określonego adresata :

BPH S.A.   Oddział w Warszawie , ul. Łomiańska 5    01-685 Warszawa


15 1060 0076 0000 3310 0018 2615


z dopiskiem :

darowizna na leczenie i rehabilitację Grala Franciszek .