Pionizator statyczny - parapodium - z możliwością balansu.